Quan la llavor cau en terra eixuta


Preu de venda 20,00 €
Paper
Descripció

Torner i Callicó, Lluís

“Quan la llavor cau en terra eixuta” narra la història d’un home que va ser rebutjat per la seva mare en nèixer i dipositat al torn de l’Hospici de Girona. Poc temps després, fou assignat provisionalment a una dona que, primer, s’oferí voluntàriament per alletar-lo i, més endavant, juntament amb el seu marit, en sol·licitaren l’adopció. \nEl noi va créixer en aquella bona família, però a mesura que s’anà fent gran també va anar creixent la inquietud per poder conèixer el seu origen. El llibre ens narra com emprèn aquesta tasca gens fàcil i com, mercès a la seva tenacitat i empenyorament i després de successives vicissituds, va poder assolir l’objectiu de la seva recerca. \n